Lisser Art Museum, Lisse

IBB Kondor heeft de nieuwbouw van het Lisser Art Museum (LAM) gerealiseerd. Dit museum is gebouwd in de monumentale tuin van Kasteel Keukenhof in Lisse.

Beeldende kunst toegankelijk maken voor een breed publiek. Dat is de doelstelling van de opdrachtgever, de Van den Broek Foundation. In het Lisser Art Museum wordt de eigen collectie getoond. Daarnaast wordt een gevarieerd cultureel programma aangeboden. Zo krijgen gasttentoonstellingen en particuliere collecties een plek. Werken in bruikleen zijn ook te zien.

PROJECTSPECIFICATIES

Hekwerken en leuningen:
Ca. 100 meter glasbalustrade balusterloos
Diverse muurleuningen

In opdracht van: IBB Kondor
Realisatie: 2017/2018