Certificering

Als aannemer verlangt u leveranciers die voldoen aan bepaalde normen en standaarden

Trahecon voldoet aan diverse condities en heeft hier ook meerdere certificaten voor gehaald.

SCL Certificaat

Safety culture ladder – Trede 2

Om het veiligheidsbewustzijn meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken, hanteren we vanaf 2022 de Veiligheidsladder. Met deze certificering laat Trahecon zien verantwoordelijk en veilig te werk gaan.

NTF Certificaat

Nederlandse Trappen Fabrikanten

Sinds 2022 is Trahecon lid van de branchevereniging voor stalen trappenfabrikanten NTF. Trappen maken en plaatsen is een vak apart, door lid te worden van de NTF wil Trahecon laten merken dat wij met specifieke deskundigheid, maatwerk trappen kunnen produceren, leveren en monteren.

Trahecon_KIWA-EN_1090

EN 1090-1-certificaat

CE-markering staal en aluminiumconstructies

Sinds 2013 vallen bouwproducten onder de Europese Verordening bouwproducten. In het kader van deze verordening geldt een verplichte CE-markering voor alle bouwproducten die vallen onder een Europees geharmoniseerde productnorm. Een van deze geharmoniseerde normen is de EN 1090, voor staal- en aluminiumconstructies.

VCA certificaat

Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers

VCA omvat een groot aantal handvaten om veilig, op een gezonde en milieuvriendelijke manier te kunnen werken op plaatsen met grote risico’s.

Trahecon laat u met het VCA certificaat zien dat wij over de juiste kennis beschikken met betrekking tot de geldende veiligheidsvoorschriften en voldoen aan verplichtingen uit de Arbowet. Het doel is om op deze manier de veiligheid op de werkplek en van de werknemer te verhogen en om het aantal ongevallen terug te dringen.

Trahecon-wij-leiden-vakmensen-op

Erkend leerbedrijf

Wij leiden vakmensen op

Trahecon voldoet aan de kwaliteitscriteria voor leerbedrijven en heeft hiermee het certificaat “Erkend leerbedrijf” verdiend.

Het leerbedrijf staat garant voor leermogelijkheden en deskundige begeleiding van leerlingen. De erkenning is conform de kwaliteitscriteria zoals bedoeld in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs.