Kolping, Nijmegen

De Kolpingbuurt in Nijmegen is vernieuwd, terwijl ziel en zaligheid aanwezig blijven. Grootschalige nieuwbouw en renovatie van de 242 sociale huurwoningen vormden het sluitstuk van een lange periode aan verbetering van de leefbaarheid in deze volksbuurt.

Het uitgangspunt was: bouwen voor de bewoners en mét de bewoners. Er zijn 127 woningen gerenoveerd, 115 woningen gesloopt en 99 nieuwe woningen gebouwd. Zo kwam er meer ruimte in de Kolping en bleef de uitstraling behouden.

PROJECTSPECIFICATIES

Hekwerken, trappen, privacyschermen en frames:
Ca. 250 meter lamellenhekhek met “geknikte” lamellen
41 frames voor montage van steen strip panelen
6 steektrappen
Ca. 15 privacyschermen
Traphekken en muurleuningen

In opdracht van: Hendriks Bouw en Ontwikkeling
Realisatie: 2018