Trahecon gaat in opdracht van Van Wijnen de balustrades engineeren, produceren en monteren voor het project Oostenburg blok 3 en 5 te Amsterdam.

Oostenburg wordt de komende jaren ontwikkeld tot een nieuwe stadswijk met circa 1800 woningen.
Er komt een mooie mix van huurwoningen, koopappartementen, zelfbouwwoningen, ontspanningsplekken, horeca en bedrijvigheid.
De historische kern van Oostenburg blijft bewaard, in de vorm van de 19e-eeuwse Van Gendthallen, de monumentale Werkspoorhal, de oude kademuren en de iconische blauwe kraanbokken van werkspoor.

De 2 blokken worden voorzien van lamelhekwerken, glashekwerken, gaashekwerken en plaathekwerken.

Wij als Trahecon zijn erg blij met deze opdracht en gaan er samen met Van Wijnen een mooi project van maken!

Verwachte start montage: week 36 2020